ما کاری می‌کنیم که کسب و کار
شما در دنیا مجازی معرفی شود.

0

مشتریان راضی

0 +

صفحات ثبت شده

0

تعداد فعالیت ربات

آشنا شوید

مجموعه مسترگروپ

مهسا

مسئول گرافیک سایت

سارا

مسئول فروش و مارکتینگ

محمد عرب

مسئول شبکه و امنیت

آرش شریفی

مدیریت مجموعه

یک تیم با سابقه درخشان

پلی بات توسط تیم مسترگروپ توسعه و طراحی شده است.