پلن برنزی

32 هزار تومان /در ماه

 • مدیریت یک حساب در فیس بوک
 • مدیریت یک حساب در توییتر
 • مدیریت یک حساب در اینستاگرام
 • فالو ، آنفالو خودکار
 • لایک ، کامنت خودکار
 • دایرکت خودکار
 • پشتیبانی

پلن نقره ای

43 هزار تومان /در ماه

 • مدیریت دو حساب در فیس بوک
 • مدیریت دو حساب در توییتر
 • مدیریت دو حساب در تلگرام
 • مدیریت دو حساب در اینستاگرام
 • فالو ، آنفالو خودکار اینستاگرام
 • لایک ، کامنت خودکار اینستاگرام
 • دایرکت خودکار اینستاگرام
 • دسترسی به چت اینستاگرام
 • پشتیبانی

پلن طلایی

62 هزار تومان /در ماه

 • مدیریت سه حساب در فیس بوک
 • مدیریت سه حساب در توییتر
 • مدیریت سه حساب در تلگرام
 • مدیریت سه حساب در لینکدین
 • مدیریت سه حساب در پینترست
 • مدیریت سه حساب در اینستاگرام
 • فالو ، آنفالو خودکار اینستاگرام
 • لایک ، کامنت خودکار اینستاگرام
 • دایرکت خودکار اینستاگرام
 • دسترسی به چت اینستاگرام
 • آنالیز صفحات اینستاگرام
 • پشتیبانی

پلن برنزی

334 هزار تومان /در سال

 • مدیریت یک حساب در فیس بوک
 • مدیریت یک حساب در توییتر
 • مدیریت یک حساب در اینستاگرام
 • فالو ، آنفالو خودکار
 • لایک ، کامنت خودکار
 • دایرکت خودکار
 • پشتیبانی

پلن نقره ای

468 هزار تومان /در سال

 • مدیریت دو حساب در فیس بوک
 • مدیریت دو حساب در توییتر
 • مدیریت دو حساب در تلگرام
 • مدیریت دو حساب در اینستاگرام
 • فالو ، آنفالو خودکار اینستاگرام
 • لایک ، کامنت خودکار اینستاگرام
 • دایرکت خودکار اینستاگرام
 • دسترسی به چت اینستاگرام
 • پشتیبانی

پلن طلایی

744 هزار تومان /در سال

 • مدیریت سه حساب در فیس بوک
 • مدیریت سه حساب در توییتر
 • مدیریت سه حساب در تلگرام
 • مدیریت سه حساب در لینکدین
 • مدیریت سه حساب در پینترست
 • مدیریت سه حساب در اینستاگرام
 • فالو ، آنفالو خودکار اینستاگرام
 • لایک ، کامنت خودکار اینستاگرام
 • دایرکت خودکار اینستاگرام
 • دسترسی به چت اینستاگرام
 • آنالیز صفحات اینستاگرام
 • پشتیبانی

همین حالا عضو پلی بات شوید